Innholdsfortegnelse for tidligere årganger

Gratis prøveeksemplar

Bestill abonnement

Lenker

  Tidsskriftet AERA utgis av Foreningen for Studium av Objektivismen (FSO).

Objektivismen forfekter individualisme, fornuft, rasjonell egoisme og full økonomisk og politisk frihet, dvs. laissez-faire-kapitalisme.

AERAs redaksjonelle profil er i samsvar med Objektivismen.

Tidsskriftet AERA (ISSN 1502 9115) utkommer sporadisk, men minst én gang per år, og sendes gratis til alle medlemmer av FSO.

Siste utgave kan lastes ned her: Årgang 20 Nr. 1 Desember 2019

AERAs redaksjon for 2019 er styret i FSO.

Redaktør 2015: Petter Sandstad.
Redaksjon 2005: Erik Sandal (redaktør) og Tomm Arntsen.
Redaktør 2004: Karl Martin Mertens.
Redaktør 1990-2003: Vegard Martinsen.


Copyright © Foreningen for Studium av Objektivismen